İzcilik

İzcilik; din, dil, ırk, cinsiyet ve benzeri hiçbir ayrım gözetmeyen, herkese açık, gönüllü, politik olmayan, eğitim amaçlı, üniformalı bir gençlik hareketidir.

izciliğin tarihçesi
İzcilik dünyada ilk defa 1907 yılında Britanya ordusunda görevli korgeneral Robert Baden-Powel tarafından kurulmuştur. Baden-Powel’in 1908 yılında yazdığı Erkek Çocuklar İçin İzcilik kitabı bütün dünyada büyük bir ilgiyle karşılandı ve izciliğin temelini oluşturdu. 1920 yılında İsviçre’nin Cenevre kentinde World Organization of the Scout Movement (Dünya İzcilik Örgütü), 1928 yılında ise World Association of Girl Guides and Girl Scouts (Dünya Kız İzcileri Derneği) İngiltere’nin Londra kentinde kuruldu. Baden-Powel 8 Ocak 1941’de öldüğünde izcilik Türkiye dahil birçok dünya ülkesine yayılmıştı.

Türkiye’deki izciliğin tarihi ise 1910 yıllarına kadar uzanmaktadır. 1904 yılında o zamanlar Osmanlı Devleti’nin bir parçası olan Beyrut kentinde Tevfik efendi tarafından izciliğin temeli sayılabilecek bir teşkilatın kurulduğuna dair belgelere mevcuttur. Cumhuriyet döneminde izcilik Gençlik Spor ve Milli Eğitim Bakanlıkları bünyelerinde yürütüldü. Günümüzde Türkiye’deki izciliğin ana kuruluşu olan Türkiye İzcilik Federasyonu 1992 yılında Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü bünyesinde kuruldu. 14 yıl Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren federasyon, 2 Şubat 2006 tarihinde özerk statüye kavuşarak, bağlı kurum vasfından çıktı. Özerklik kararı ile federasyon özel hukuka tabi tüzel bir kişilik halini aldı. Türkiye İzcilik Federasyonu Türkiye içinde Dünya İzci Hareketi Teşkilatı (WOSM) ve Dünya Kız İzci Teşkilatı (WAGGGS) üyesi olan tek teşkilattır.

İzci gelenekleri
İzciler tokalaşırken selam vermek zorunda olduklarından, tüm dünya izcileri sol el ile tokalaşırlar. Sol el ile tokalaşmanın bir diğer ima etmek istediği düygu. Bedenin sol tarafında bulunan kalbe en yakın uzuvdan birbirlerine bağlılığını ifade eder. Tokalaşırken dikkat edilecek bir diğer şekilde; sol el işaret parmağının tokalışılan diğer elin nabız atışının olduğu şah damarına basmasıdır.

İzci andı
Tanrıya ve Vatanıma karşı vazifelerimi yerine getireceğime, izcilik türesine uyacağıma, başkalarına her zaman yardımda bulunacağıma, kendimi bedence sağlam, fikirce uyanık ve ahlâkça dürüst tutmak için elimden geleni yapacağıma şerefim üzerine ant içerim.

izci türesi

* İzci, sözünün eridir. Şeref ve haysiyetini her şeyin üstünde tutar.
* İzci, yurduna, milletine, ailesine ve izci liderlerine sadıktır.
* İzci, başkalarına yardımcı ve yararlı olur.
* İzci, herkesin arkadaşı ve bütün izcilerin kardeşidir.
* İzci, herkese karşı naziktir.
* İzci, bitki ve hayvanları sever ve korur.
* İzci, büyüklerinin sözünü dinler, küçüklerini sever ve korur.
* İzci, cesurdur, her türlü şartlar altında neşeli ve güler yüzlüdür.
* İzci, tutumludur.
* İzci, fikir, söz ve hareketlerinde açık ve dürüsttür.

İzci parolaları

İzci basamaklarına göre belirlenmiş izci parolaları şunlardır.

Yavrukurt parolası
Yavrukurt çok çalışır
İzci parolası
İzci daima hazırdır
Ergin izci parolası
Ergin izci topluma hizmet eder

Türe: Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk tarafından telâffuz edilmiş ve “ilke” kelimesine karşılık olan bir kelimedir. İzciler tarafından o zamandan beri kesintisiz olarak kullanılmıştır. Töre kelimesi ile ilgisi yoktur.

Yavrukurt gelenekleri

Yavrukurt Andı
Yavrukurtlar aşağıdaki andı içer
Tanrıya ve Vatanıma karşı vazifelerimi yerine getireceğime, yavrukurt türesine uyacağıma, başkalarına her zaman yardımda bulunacağıma, kendimi bedence sağlam, fikirce uyanık ve ahlâkça dürüst tutmak için elimden geleni yapacağıma şerefim üzerine ant içerim.

Yavrukurt Türesi
Yavrukurt türesi aşağıdaki gibidir.

* Yavrukurt izcinin izinden gider ve her gün bir iyilik yapar.
* Yavrukurt çalışkandır, işinde bıkkınlık ve bezginlik göstermez.

Kaynak: vikipedi

Yazar: kairos

Bir Yorum Yazın